Project ZINN.

Opdracht vanuit Minerva Groningen voor het ruimtelijk ontwerpen van een afdeling voor dementerenden.

Waterloop. de volgorde van beleving.

Er vindt een  opbouw en afbouw plaats  in de beleving.

Om dit te kunnen bereiken heb ik de 4e verdieping verdeeld in 3 thematieken. Ieder thematiek is gekoppeld aan een ruimte.

RUIMTE:                                  THEMATIEK:                ZORGT VOOR:

Gezamenlijke ruimte              –           Waterkring    – Roering en prikkels (bron)

De hal                                         –           Stromen         – Lopen en verbinden (beweging)

Individuele slaapkamer          –           Kabbelen       -Ontspannen en tot jezelf komen (rust)

De 3 thematieken vormen samen een conceptueel geheel, genaamd Waterloop.

De volgorde van beleving zal hier in centraal staan.

Het is belangrijk voor de bewoners van de afdeling om de ruimte van beweging te ervaren en de illusie te wekken dat ze de vrijheid hebben voor het maken van eigen keuzes. Hiervoor wil ik waterloop symbool laten staan. Het mee gaan in een stroming zorgt voor een doorlopend proces, maar ook een eigen tempo. Het zien van water, het voelen als water en het horen van water geeft rust en maakt de bewoners kalm. Ook hier is de volgorde van beleving heel belangrijk, en dit zal altijd centraal blijven staan. De visuele stroming van water zal rust en stimulatie met elkaar verbinden en ervoor zorgen dat de bewoner zich ergens ontspannend bij kan betrekken, of dat hij zich ontspannend kan onttrekken.

plattegrond

P L A T T E G R O N D

woonkamer

W O O N K A M E R

Untitled-2

1    O P    1    G E S P R E K K E N

Untitled-1

B I N N E N T U I N

de hal 3d

D E    H A L